DENNY SIK Syarikat Wana
189, JALAN LANCANG 561000, CHERAS Selangor